Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

BAL KARNAWAŁOWY 2023


BEZPŁATNE BASENY I LODOWISKA W FERIE ZIMOWE 2023

Uczniowie będą mogli korzystać z ww. obiektów 
po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Więcej informacji:

SPOTKANIE Z MŁODYM NAUKOWCEM

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi
im. Floriana Kaji

zaprasza na WEBINARIUM W JĘZYKU ANGIELSKIM 
Z MŁODYM NAUKOWCEM STEV’EM LIEBICHEM

w ramach projektu naukowego

„ZOBACZYĆ, ZROZUMIEĆ, ZACZĄĆ DZIAŁAĆ – OSWAJAMY NAUKĘ”

Temat: Promieniwanie a choroby genetyczne.

22 lutego, godzina 17.00

Link do spotkania: https://bit.ly/Steve_2022_2023