Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

DYREKCJA

Dyrektor szkoły - mgr ArlettaPopławska

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Kształcenie Integracyjne, Oligofrenopedagogika oraz kurs kwalifikacyjny z Terapii pedagogicznej;
 • ekspert do spraw awansu zawodowego;
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym – w latach 2000-2007 wicedyrektor w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy.

Wicedyrektor szkoły - mgr Lucyna Dunst

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek Matematyka;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator matury z matematyki i testu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej;
 • przez dwa lata przewodnicząca zespołu matematyczno–informatycznego;
 • autorka, współautorka i realizatorka projektów „Z duchem czasu”, „Matematyczny Orzeł”, „Sprawdź się przed sprawdzianem”;
 • współorganizatorka konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
 • szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci;
 • w wolnych chwilach czyta, rozwiązuje krzyżówki i układa pasjanse;
  w sezonie wiosenno – jesiennym pochłonięta pracą i odpoczynkiem
  w ogrodzie.

Wicedyrektor szkoły - mgr Katarzyna Straszewska

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek: Nauczanie początkowe;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego: Oligofrenopedagogika, Zarządzanie Oświatą;
 • autorka i realizatorka programów innowacyjnych klas integracyjnych;
 • nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.