Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

HYMN SZKOŁY

sł. Grażyna Tutak
muz. Henryk Korwel

Ty jedna prowadzisz ku światu,
blask wiedzy rozdajesz jak ogień.
Z radością i dumą największą
twym uczniem nazwać się mogę.

ref. Chociaż droga tak trudna przed nami,
to bez lęku ją każdy pokona,
a kierunek wskazywać nam będzie
dumne życie naszego Patrona.

Dodawaj nam, szkoło, odwagi
w myśleniu, działaniu i trudzie.
Pamiętać o tobie będziemy
pragnący wciąż tworzyć coś ludzie.

ref. Chociaż droga tak trudna przed nami,
to bez lęku ją każdy pokona,
a kierunek wskazywać nam będzie
dumne życie naszego Patrona.