Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Brzyska
Monika Downar
Katarzyna Gąsiorowska
Jolanta Groszewska
Alina Kiełb
Alicja Maciejewska
Ewelina Ogonowska
Iwona Orlikowska
Daria Pilich
Dorota Preus
Karina Puławska
Bożena Sieracka
Nauczyciele języka polskiego
Małgorzata Chudzińska
Jakub Kossak
Barbara Oparka
Anna Panic-Komorowska
Ewa Wiśniewska-Szawluk
Emilia Zaręba
Nauczyciele języka angielskiego

Magdalena Dembek
Barbara Drat
Małgorzata Jara
Mirosława Kral
Reanata Miśkiewicz
Marlena Rogacka

Nauczyciel języka niemieckiego
Anna Glaza
Nauczyciele historii
Małgorzata Ignasiak
Anita Kowalewska

Nauczyciel WOS
Anita Kowalewska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Katarzyna Gąsior
Nauczyciele biblioteki
Magdalena Goszczyńska
Joanna Wideł

Nauczyciele matematyki
Magdalena Buczkowska-Meyer
Barbara Cichocka
Lucyna Dunst
Joanna Moczadło
Beata Rafińska
Marlena Rogacka
Nauczyciele fizyki
Aneta Kołcon
Joanna Moczadło

Nauczyciele przyrody
Beata Biernacka
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska

Nauczyciele biologii
Beata Biernacka
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska

Nauczyciele chemii
Milena Jankowska
Agnieszka Sinkowska

Nauczyciel geografii
Zuzanna Piątkowska
Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Barbara Cichocka
Marcin Grupka
Dorota Preus

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych
Mariusz Bednarkiewicz
Marcin Grupka

Nauczyciele wychowania fizycznego
Aleksandra Głowacka
Łukasz Ignasiak
Jolanta Kunde
Zbigniew Próchnicki
Beata Szyńska

Trenerzy koszykówki
Łukasz Ignasiak
Zbigniew Próchnicki

Trenerzy strzelectwa
Michał Anaszewicz
Adam Graduszewski
Zuzanna Suliburska
Nauczyciele religii
ks. Bartłomiej Kozłowski
Violetta Kujacińska
Małgorzata Lewandowska

Nauczyciel WDŻWR
Beata Biernacka

Nauczyciel muzyki
Robert Korwel

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
Agnieszka Szostak
Nauczyciele świetlicy
Joanna Ginter-Dzikowicz
Natalia Kocikowski
Robert Korwel
Magdalena Kulczyk
Ewa Nowak
Natalia Porazińska
Ivanna Svityk

Reedukator
Anna Cyra
Logopeda
Paulina Wesołowska

Pedagog
Justyna Łobejko-Jaszczerska
Arletta Popławska

Pedagog specjalny
Magdalena Kubiak

Psycholog
Małgorzata Głuszkowska
Justyna Zwierska

Nauczyciele wspomagający
Katarzyna Gąsior
Aleksandra Mrugowska
Kamila Pawłowska
Agnieszka Szostak
Małgorzata Ziętak

Asystent nauczyciela
Ivanna Svityk

Terapia zajęciowa
Monika Walter

Doradztwo zawodowe
Katarzyna Gąsior