Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

OFERTA WYNAJMU SAL


Ogólne zasady wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy

1. O udostępnieniu obiektów szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.
2. Obiekty przewidziane do wynajmu to: sala gimnastyki korekcyjnej i inne pomieszczenia (stołówka, sale lekcyjne, korytarze). Obiekty szkoły mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), organizacje, instytucje, firmy, stowarzyszenia.
3. Procedura wynajmu:
  • a. złożenie pisemnej prośby o wynajem /określenie najemcy, charakteru zajęć, ich uczestników i przewidzianych terminów/,
  • b. rozpatrzenie prośby przez Dyrektora Szkoły /do 14 dni od daty złożenia prośby/,
  • c. pisemna odpowiedź Dyrektora Szkoły /uwzględniająca termin i stawkę/,
  • d. podpisanie umowy.
4. Dyrekcja zastrzega sobie prawo odstępstwa od cennika podanego w zarządzeniu na pisemny, umotywowany wniosek Najemcy
5. W sytuacji, o której mowa Najemca musi uzyskać pisemną zgodę Dyrektora Szkoły.
6. Rezerwacja obiektów i pomieszczeń odbywa się na zasadzie pierwszeństwa wynikającego 
z terminu złożenia prośby o wynajem.
7. Szkoła zastrzega sobie prawo do korekty terminów w trakcie trwania umowy, na zasadach przewidzianych w umowie, jeżeli będą one kolidowały z dodatkowymi zajęciami szkolnymi.Stawki za wynajem pomieszczeń znajdują się w Zarządzeniu nr 610/2021 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 r.