Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

PATRON SZKOŁY

Florian Kaja
         Po latach, gdy założył już własną rodzinę, jego dom stał się poważną placówką kulturalną i narodową wśród Polaków żyjących w ówczesnym powiecie reszelskim. Walczył w pierwszych dnia Powstania Wielkopolskiego, po czym przedostał się do Warszawy i wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. 

       Po rocznej służbie Floriana Kaję skierowano do pracy w wydziale propagandy. Organizował wiece, rozwoził ulotki, prowadził prace agitacyjne i propagujące polskość na Warmii. Po przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach rodzina Kajów, szykanowana przez Niemców, opuściła Warmię i udała się do Bydgoszczy. W tym mieście Kaja ukończył piątą klasę w Seminarium Nauczycielskim i złożył egzamin dojrzałości 16.12.1920 r. Uznano go za „dojrzałego do pełnienia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach powszechnych”. 

        01.01.1921 r. został nauczycielem w szkole powszechnej w Nowej Wsi Ujskiej w powiecie chodzieskim i pracował tam do końca kwietnia 1922 r. Przyczynił się do spolonizowania tej mocno zniemczonej wsi. 

    01.05.1922 r. objął kierownictwo 4-klasowej szkoły powszechnej w Morzewie, także w powiecie chodzieskim. Kierownikiem tej szkoły pozostał do 30.11.1923 r. W Morzewie zorganizował Stowarzyszenie Młodzieży i kursy oświatowe dla młodzieży pozaszkolnej, na których prowadził wykłady. 17.10.1923 r. zdał drugi (praktyczny) egzamin nauczycielski. 

       01.12.1923 r Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego powołało Kaję do pełnienia obowiązków nauczyciela w szkole ćwiczeń w Państwowym Seminarium Nauczycielskim (od 1938 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne) w Bydgoszczy i wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Był wzorowym nauczycielem i doskonałym wychowawcą.

      W październiku 1939 r. hitlerowcy aresztowali Floriana Kaję oraz jego brata Leona i uwięzili w Tymczasowym Obozie dla Internowanych. Dnia 1 listopada wraz z grupą nauczycieli, bracia zostali zamordowani w Dolinie Śmierci w Fordonie. Obecnie zwłoki spoczywają na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności.
Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Florianowi Kaji w holu Szkoły Podstawowej nr 32.
Żródło: http://grant.zse.bydgoszcz.pl/006a.html