Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

PATRON SZKOŁY

Florian Kaja
Urodził się 3 maja 1895 r. w Dziembowie, woj. pomorskie. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wsi. W latach 1911-1914 uczył się w Propardzie w Pile, przygotowując się do zawodu nauczyciela. Następnie uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Pile, zaliczając 2 lata. Dalszą naukę przerwało mu powołanie do wojska niemieckiego, w którym służył od 14.06.1915 r. do 9.12.1918 r. Brał udział w walkach na froncie zachodnim i wschodnim Wielkiej Wojny. Dosłużył się stopnia kaprala. W czasie nauki w Seminarium Nauczycielskim w Pile kilkakrotnie groziło mu wydalenie ze szkoły. Pisał bowiem listy w języku polskim i czytał polskie książki, które potem pożyczał kolegom.
         Po latach, gdy założył już własną rodzinę, jego dom stał się poważną placówką kulturalną i narodową wśród Polaków żyjących w ówczesnym powiecie reszelskim. Walczył w pierwszych dnia Powstania Wielkopolskiego, po czym przedostał się do Warszawy i wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. 

       Po rocznej służbie Floriana Kaję skierowano do pracy w wydziale propagandy. Organizował wiece, rozwoził ulotki, prowadził prace agitacyjne i propagujące polskość na Warmii. Po przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach rodzina Kajów, szykanowana przez Niemców, opuściła Warmię i udała się do Bydgoszczy. W tym mieście Kaja ukończył piątą klasę w Seminarium Nauczycielskim i złożył egzamin dojrzałości 16.12.1920 r. Uznano go za „dojrzałego do pełnienia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach powszechnych”. 

        01.01.1921 r. został nauczycielem w szkole powszechnej w Nowej Wsi Ujskiej w powiecie chodzieskim i pracował tam do końca kwietnia 1922 r. Przyczynił się do spolonizowania tej mocno zniemczonej wsi. 

    01.05.1922 r. objął kierownictwo 4-klasowej szkoły powszechnej w Morzewie, także w powiecie chodzieskim. Kierownikiem tej szkoły pozostał do 30.11.1923 r. W Morzewie zorganizował Stowarzyszenie Młodzieży i kursy oświatowe dla młodzieży pozaszkolnej, na których prowadził wykłady. 17.10.1923 r. zdał drugi (praktyczny) egzamin nauczycielski. 

       01.12.1923 r Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego powołało Kaję do pełnienia obowiązków nauczyciela w szkole ćwiczeń w Państwowym Seminarium Nauczycielskim (od 1938 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne) w Bydgoszczy i wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Był wzorowym nauczycielem i doskonałym wychowawcą.

      W październiku 1939 r. hitlerowcy aresztowali Floriana Kaję oraz jego brata Leona i uwięzili w Tymczasowym Obozie dla Internowanych. Dnia 1 listopada wraz z grupą nauczycieli, bracia zostali zamordowani w Dolinie Śmierci w Fordonie. Obecnie zwłoki spoczywają na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności.
Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Florianowi Kaji w holu Szkoły Podstawowej nr 32.
Żródło: http://grant.zse.bydgoszcz.pl/006a.html