Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Główne zadania pielęgniarki szkolnej obejmują:

  1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.
  2. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  3. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi (niepełnosprawnymi).
  4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
  5. Prowadzenie oświaty zdrowotnej, a w szczególności edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.
  6. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.